Peter Knol

Hier schrijf ik om mijn gedachten te scherpen. Van uitgewerkte essays tot losse flodders. Hoofdlijn is de invloed van online innovatie op de maatschappij. Maar ik houd me niet altijd aan de hoofdlijn. Meestal Nederlands, soms Engels.

Pieter Bruegel - De Toren van Babel

De oplossing voor alle wereldproblemen? ‘Door technologische innovatie kan er voorzien worden in alle basisbehoeften.’

Kunnen we ons uit de grote wereldproblemen innoveren? Klimaatverandering, honger, armoede – er zijn nogal wat problemen in de wereld die een oplossing verdienen. Komt die oplossing vanuit technologische innovatie? Gaat de voortuitgang ons een leven van overvloed geven? Marc Andreessen is een grote kale man van in de 50, miljardair. Je kent hem waarschijnlijk

De oplossing voor alle wereldproblemen? ‘Door technologische innovatie kan er voorzien worden in alle basisbehoeften.’ Lees verder »

The Verdediging van Champigny

Geen plan, maar een aanpak – Wat een onbekende Pruisische veldmaarschalk ons kan leren over innovatie

Het is 1870. De Pruisen zijn in oorlog met Frankrijk. Door de groeiende macht van het Pruisische rijk –ze hebben net Oostenrijk ingelijfd in de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog– groeit de angst van Frankrijk om haar eeuwenlange macht op het Europese continent te verliezen. In aanloop naar de oorlog verenigen de Pruisische staten zich onder leiding van

Geen plan, maar een aanpak – Wat een onbekende Pruisische veldmaarschalk ons kan leren over innovatie Lees verder »

Vrouwe Justitia

Trias Turba – Een machtenscheiding tussen overheid, media en bedrijfsleven

De mens is het centrum van de samenleving. Om de mens heen zijn allerlei instituties opgetuigd. Deze instituties zijn bedoeld om de burger te bereiken, te beschermen, te controleren, of te bedienen. De overheid maakt beleid en wetten ten dienste van de burger. Het bedrijfsleven verkoopt spulletjes aan de burger. De media probeert de burger

Trias Turba – Een machtenscheiding tussen overheid, media en bedrijfsleven Lees verder »

Marktplaats

Transactiekosten en de impact van Internet

Waarom bestaan bedrijven? Deze vraag is vandaag mogelijk nog relevanter dan een kleine eeuw geleden, toen Ronald Coase nadacht over de bestaansreden van bedrijven. Consumenten kunnen zichzelf steeds beter redden zonder tussenkomst van bedrijven. En als het bedrijf nog een rol speelt, is dat steeds vaker die van een facilitator van contact en transacties tussen

Transactiekosten en de impact van Internet Lees verder »

Scroll naar boven