maatschappij

Pieter Bruegel - De Toren van Babel

De oplossing voor alle wereldproblemen? ‘Door technologische innovatie kan er voorzien worden in alle basisbehoeften.’

Kunnen we ons uit de grote wereldproblemen innoveren? Klimaatverandering, honger, armoede – er zijn nogal wat problemen in de wereld die een oplossing verdienen. Komt die oplossing vanuit technologische innovatie? Gaat de voortuitgang ons een leven van overvloed geven? Marc Andreessen is een grote kale man van in de 50, miljardair. Je kent hem waarschijnlijk […]

De oplossing voor alle wereldproblemen? ‘Door technologische innovatie kan er voorzien worden in alle basisbehoeften.’ Lees verder »

Vrouwe Justitia

Trias Turba – Een machtenscheiding tussen overheid, media en bedrijfsleven

De mens is het centrum van de samenleving. Om de mens heen zijn allerlei instituties opgetuigd. Deze instituties zijn bedoeld om de burger te bereiken, te beschermen, te controleren, of te bedienen. De overheid maakt beleid en wetten ten dienste van de burger. Het bedrijfsleven verkoopt spulletjes aan de burger. De media probeert de burger

Trias Turba – Een machtenscheiding tussen overheid, media en bedrijfsleven Lees verder »

Scroll naar boven